Koekysymykset

Mitä kysymystyyppejä Skholen kokeissa on ja miten ne pisteytetään?

J
Written by Johanna Honkela
Updated over a week ago

1. Monivalinta, yksi oikea vaihtoehto: Vastaaja voi valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Oikeita vastausvaihtoehtoja on yksi. 

Pisteytys: Oikeasta vastauksesta 2-3 pistettä kysymyksen vaikeusasteen mukaan. Vääristä vastauksista 0 pistettä.

2. Monivalinta, yksi tai useampi oikea vaihtoehto: Vastaaja voi valita useita vastausvaihtoehtoja, oikeita vastauksia yksi tai useampi.

Pisteytys: Kysymyksessä, jossa oikeita vastausvaihtoehtoja 4 tai enemmän: 1 piste / oikea vastaus. Jos oikeita vastausvaihtoehtoja 3 tai vähemmän: 2 pistettä / oikea vastaus.

Jos valitsee väärän vaihtoehdon, pisteitä vähennetään oikean vastauksen pisteitä vastaava määrä. Miinuspisteitä ei siis kuitenkaan vääristä vastauksista tule siinä mielessä, että kysymyksen minimipistemäärä on aina nolla.

Esimerkiksi: 

  • Vastausvaihtoehto 1 (oikein, 2 pistettä)

  • Vastausvaihtoehto 2 (oikein, 2 pistettä)

  • Vastausvaihtoehto 3 (väärin)

Jos ylläolevassa kysymyksessä valitsee kaikki vaihtoehdot, vähenee -2 pistettä väärästä vastauksesta, jolloin kysymyksen pistemäärä on yhteensä 2/4 pistettä.

3. Oikein-väärin -väittämät: Vastaaja valitsee, onko väite tosi vai epätosi. 

Pisteytys: 2 pistettä / oikea vastaus. Väärä vastaus 0 pistettä. 


4. Lääkelaskennan kokeessa käytössä myös avoin kenttä, johon vastaaja syöttää laskun tuloksen. 

Huomioithan, etteivät luentojen lopussa olevat itseopiskelutestit sisällä samoja kysymyksiä kuin mitä itse kokeessa kysytään. Aihealue on sama, mutta kokeiden kysymykset ovat aina erit.

Did this answer your question?