1. Monivalinta, yksi oikea vaihtoehto: Vastaaja voi valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Oikeita vastausvaihtoehtoja on yksi. 

Pisteytys: Oikeasta vastauksesta 2-3 pistettä kysymyksen vaikeusasteen mukaan. Vääristä vastauksista 0 pistettä.

2. Monivalinta, yksi tai useampi oikea vaihtoehto: Vastaaja voi valita useita vastausvaihtoehtoja, oikeita vastauksia yksi tai useampi.

Pisteytys: Kysymyksessä, jossa oikeita vastausvaihtoehtoja 4 tai enemmän: 1 piste / oikea vastaus. Jos oikeita vastausvaihtoehtoja 3 tai vähemmän: 2 pistettä / oikea vastaus.

Jos valitsee väärän vaihtoehdon, pisteitä vähennetään oikean vastauksen pisteitä vastaava määrä. Miinuspisteitä ei siis kuitenkaan vääristä vastauksista tule siinä mielessä, että kysymyksen minimipistemäärä on aina nolla.

Esimerkiksi: 

  • Vastausvaihtoehto 1 (oikein, 2 pistettä)
  • Vastausvaihtoehto 2 (oikein, 2 pistettä)
  • Vastausvaihtoehto 3 (väärin)

Jos ylläolevassa kysymyksessä valitsee kaikki vaihtoehdot, vähenee -2 pistettä väärästä vastauksesta, jolloin kysymyksen pistemäärä on yhteensä 2/4 pistettä.

3. Oikein-väärin -väittämät: Vastaaja valitsee, onko väite tosi vai epätosi. 

Pisteytys: 2 pistettä / oikea vastaus. Väärä vastaus 0 pistettä. 


4. Lääkelaskennan kokeessa käytössä myös avoin kenttä, johon vastaaja syöttää laskun tuloksen. 

Did this answer your question?