Käyttäjät ja ryhmät

Mitä ovat käyttäjäryhmät?

J
Written by Jonni Laaksontammi
Updated over a week ago

Skholen asiakasorganisaatio voi lisätä käyttäjiä palveluun käytössä olevan lisenssimäärän mukaisesti. Käyttäjien hallinnoinnin helpottamiseksi käyttäjät voidaan lisätä ryhmiin, esimerkiksi osaston, vuosikurssin tai toimipisteen mukaan. Tämä on suositeltavaa erityisesti, jos käyttäjiä on paljon.

Ryhmän luonti ja muokkaus
Käyttäjät-sivun välilehdellä "Ryhmien asetukset" voit luoda uusia ryhmiä ja muokata aiempia.
Ryhmää luodessa ja muokatessa voit valita ryhmän nimen, arkistoitumispäivän sekä montako käyttäjää ryhmässä enintään on. Rekisteröintikoodit muodostuvat automaattisesti. Voit muuttaa koodia itse tai luomalla uuden koodin päivitys-ikonista. Itse kirjoittaessasi koodia huomioi, että epäselvyyksiä aiheuttavia kirjaimia, kuten I tai L, ei voi käyttää. Voit valita ryhmälle myös ohjaajat.

Jokaisessa ryhmässä on koodi käyttäjälle sekä koodi ohjaajalle. Käyttäjiä ei enää lisätä Skholeen organisaation toimesta, vaan kaikki uudet käyttäjät rekisteröityvät itse palveluun syöttämällä tietonsa ja saamansa rekisteröintikoodin. Anna koodi uudelle käyttäjälle, jonka haluat lisätä ryhmään.


Käyttäjien liittäminen ryhmään
Kun ryhmä on luotu voi pääkäyttäjä tai ohjaaja liittää käyttäjiä ryhmään.  Tämä tapahtuu Käyttäjät-sivulta painamalla haluamasi käyttäjän perässä olevaa Muokkaa-painiketta. Avautuvassa “Muokkaa käyttäjää” näkymässä klikkaa kohtaa “Ryhmät” ja kirjoita ryhmän nimi, johon haluat käyttäjän lisätä. 

Näin voit esimerkiksi päivittää työntekijän oikean osaston ryhmään,  mikäli hänen tehtävänsä vaihtuu. Käyttäjän voi halutessaan lisätä useampaan ryhmään, esimerkiksi “Osasto123” ja “Esihenkilöt”. Näin viestit ja tehtävät, kuten tentit, tavoittavat oikeat henkilöt.

Did this answer your question?