Lääkehoidon koulutus

Lääkehoidon koulutuksen järjestäminen ja kokeet Skholessa

J
Written by Jonni Laaksontammi
Updated over a week ago

Skholen lääkehoidon koulutus on suunniteltu vastaamaan vuoden 2021 Turvallinen lääkehoito-oppaassa määriteltyjä kriteerejä.

Toimintayksikön omassa lääkehoitosuunnitelmassa määritellään ne lääkehoidon tehtävät, joihin tarvitaan lääkeluvat, STM:n Turvallinen lääkehoito –oppaan antamissa rajoissa. Lääkeluvan edellytyksenä ovat Skholen oppimisjärjestelmässä (tai muulla tavalla) työntekijän pohjakoulutuksesta riippuen suoritettavat kokeet, sekä työpaikalla suoritettavat näytöt, jotka on määritelty toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa.

Vaadittavat suoritteet:

 • Teoriakoe

 • Lääkelaskennan kirjalliset kokeet ja käytännöllisen osaamisen näyttö

 • Kliininen lääkehoidon osaaminen: käytännön näytöt toimintayksikön näyttökriteerien mukaisesti.

Sekä teoria- ja laskentakokeiden, että käytännön näyttöjen valvonnan suorittaa työyksikön määräämä kokenut ammattihenkilö, joka vahvistaa valvoneensa ja hyväksyneensä suorituksen omalla allekirjoituksellaan.

Lääkelupiin liittyviä säädöksiä ja eri ammatti- ja koulutustaustan henkilöiden lääkelupia käsitellään tiivistetysti tässä tiivistelmässä.

Lääkelupatodistuksen mallipohjat löydät täältä:
Laillistetut ammattihenkilöt (sairaanhoitaja jne.)
Nimikesuojatut ammattihenkilöt (lähihoitaja jne.)
Lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt (Hoiva-avustaja jne.)

Koetapahtumat

Voit luoda koetapahtumia Tehtävät-sivulla. Ohjeet koetapahtuman luomiseen löydät täältä.

Kokeen voi suorittaa kerran ja tämän jälkeen koe lukittuu. Esihenkilö voi avata lukituksen uusintaa varten.

Kokeiden kysymysmäärät ja läpäisyprosentit

 • Lääkehoito - teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Suppea lääkehoito - teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Lääkehoito - lääkelaskenta, 5 kysymystä, läpäisyprosentti 100 %

 • IV- ja nestehoito - teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • IV- ja nestehoito - lääkelaskenta, 5 kysymystä, läpäisyprosentti 100 %

 • Kivunhoidon perusteet, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Kivunhoito erityistilanteissa, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Ikääntyneiden lääkehoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • PKV-lääkehoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Rokotukset, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Lasten lääkehoito, 8 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Varfariinihoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Klotsapiinihoito, 6 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - perusteet, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - syventävä - teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80 %

 • Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - syventävä - lääkelaskenta, 5 kysymystä, läpäisyprosentti 100 %

Kaikkien lääkehoidon kokeiden suoritusaika on 45 minuuttia.

Did this answer your question?