Skholen lääkehoidon koulutus on suunniteltu vastaamaan vuoden 2021 Turvallinen lääkehoito-oppaassa määriteltyjä kriteerejä.

Toimintayksikön omassa lääkehoitosuunnitelmassa määritellään ne lääkehoidon tehtävät, joihin tarvitaan lääkeluvat, STM:n Turvallinen lääkehoito –oppaan antamissa rajoissa. Lääkeluvan edellytyksenä ovat Skholen oppimisjärjestelmässä (tai muulla tavalla) työntekijän pohjakoulutuksesta riippuen suoritettavat kokeet, sekä työpaikalla suoritettavat näytöt, jotka on määritelty toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa.

Vaadittavat suoritteet:

 • Teoriakoe

 • Lääkelaskennan kirjalliset kokeet ja käytännöllisen osaamisen näyttö

 • Kliininen lääkehoidon osaaminen: käytännön näytöt toimintayksikön näyttökriteerien mukaisesti.

Sekä teoria- ja laskentakokeiden, että käytännön näyttöjen valvonnan suorittaa työyksikön määräämä kokenut ammattihenkilö, joka vahvistaa valvoneensa ja hyväksyneensä suorituksen omalla allekirjoituksellaan.

Lääkelupiin liittyviä säädöksiä ja eri ammatti- ja koulutustaustan henkilöiden lääkelupia käsitellään tiivistetysti tässä tiivistelmässä.

Lääkelupatodistuksen mallipohjat löydät täältä:
Laillistetut ammattihenkilöt (sairaanhoitaja jne.)
Nimikesuojatut ammattihenkilöt (lähihoitaja jne.)
Lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt (Hoiva-avustaja jne.)

Tarkemmat tiedot löydät THL:n turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa –ohjeistuksesta.

Koetapahtumat

Voit luoda koetapahtumia Tehtävät-sivulla. Ohjeet koetapahtuman luomiseen löydät täältä.

Kokeen voi suorittaa kerran ja tämän jälkeen koe lukittuu. Esimies voi avata lukituksen uusintaa varten.

Kokeiden kysymysmäärät ja läpäisyprosentit

 • Lääkehoito teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • Lääkehoito lääkelaskenta, 5 kysymystä, läpäisyprosentti 100%

 • Iv- ja nestehoito teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • Iv- ja nestehoito lääkelaskenta, 5 kysymystä, läpäisyprosentti 100%

 • Suppea lääkehoito teoria, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • Kivunhoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • Ikääntyneiden lääkehoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • PKV-lääkehoito, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

 • Rokotukset, 10 kysymystä, läpäisyprosentti 80%

Kaikkien lääkehoidon kokeiden suoritusaika on 45 minuuttia.

Did this answer your question?