Todistukset

Tietoa todistuksista Skholessa

J
Written by Jonni Laaksontammi
Updated over a week ago

Skholessa saat todistuksen kaikista suorittamistasi kursseista tai tietyistä Skholen sertifioimista kokeista. Tällaisia kokeita ovat tämän artikkelin kirjoitushetkellä

  • Lääkehoito - lääkelaskenta -koe

  • IV- ja nestehoito - Teoria -koe

  • IV- ja nestehoito - Lääkelaskenta -koe

  • Lääkehoito - Teoria -koe

  • Suppea lääkehoito -koe

  • Ikääntyneiden lääkehoito -koe

  • Kivunhoito -koe

  • PKV-lääkkeet -koe

Todistuksilla on julkinen URL (todistuksen vasen alareuna), josta kokeen aitouden voi tarkistaa. Lisäksi em. kokeiden tulosteet tulisi allekirjoituttaa kokeen valvojalla.

Löydät omat todistuksesi Skholessa kohdasta Profiili->Todistukset. Voit asettaa todistuksesi näkymään myös julkisessa profiilissasi.

Lisätietoa todistukseen oikeuttavista Skholen lääkehoidon koetapahtumista löydät täältä https://support.skhole.fi/ukk/laakehoidon-koulutus

Did this answer your question?