Voit tulostaa todistuksen kahdella eri tapaa

  • Painamalla oikeasta yläkulmasta omia nimikirjaimiasi ja valitsemalla sivun Profiilit. Todistukset löytyvät erillisenä välilehtenä. 

  • Painamalla oikeasta yläkulmasta omia nimikirjaimiasi ja valitsemalla sivun Omat tilastot. Todistukset löytyvät Kurssi- ja Koe -tilastoista suorituksen kohdalta.

Voit merkitä todistuksen julkiseksi, jolloin ohjaajasi/esimiehesi voi käydä tulostamassa todistuksen puolestasi.


Todistus muodostuu kaikista suoritetuista kursseista ja kokeissa ainoastaan lääkehoidon kokeista:

  • Lääkehoito - lääkelaskenta -koe

  • IV- ja nestehoito - Teoria -koe

  • IV- ja nestehoito - Lääkelaskenta -koe

  • Lääkehoito - Teoria -koe

  • Suppea lääkehoito -koe

  • Ikääntyneiden lääkehoito -koe

  • Kivunhoito -koe

  • PKV-lääkkeet -koe

Todistuksilla on julkinen URL (todistuksen vasen alareuna), josta kokeen aitouden voi tarkistaa. Lisäksi em. kokeiden tulosteet tulisi allekirjoituttaa kokeen valvojalla.

Jos tarvitset jonkinlaisen todisteen muista koesuorituksista, pääset katsomaan omia koeraporttejasi Tilastot-ohjeen mukaisesti. 

Did this answer your question?