Todistukset

Mistä ja mihin todistukset muodostuvat?

J
Written by Johanna Honkela
Updated over a week ago

Voit tulostaa todistuksen kahdella eri tapaa

  • Painamalla oikeasta yläkulmasta omia nimikirjaimiasi ja valitsemalla sivun Profiilit. Todistukset löytyvät erillisenä välilehtenä. 

  • Painamalla oikeasta yläkulmasta omia nimikirjaimiasi ja valitsemalla sivun Omat tilastot. Todistukset löytyvät Kurssi- ja Koe -tilastoista suorituksen kohdalta.

Voit merkitä todistuksen julkiseksi, jolloin ohjaajasi/esimiehesi voi käydä tulostamassa todistuksen puolestasi.


Todistus muodostuu kaikista suoritetuista kursseista ja kokeista.

Todistuksilla on julkinen URL (todistuksen vasen alareuna), josta kokeen aitouden voi tarkistaa. Lisäksi Lääkelupiin liittyvien kokeiden tulosteet tulisi allekirjoituttaa kokeen valvojalla.

Did this answer your question?