All Collections
UKK
Ohjeet ohjaajille
Kurssin käyttöoikeuden tarkempi määritys sisällöntuottajille
Kurssin käyttöoikeuden tarkempi määritys sisällöntuottajille

Kurssin käyttöoikeuksien tarkennus

J
Written by Jonni Laaksontammi
Updated over a week ago

Sisällöntuottaja voi määrittää tekemiensä kurssien käyttöoikeuden organisaation sisällä. Tämä onnistuu seuraavasti:

  1. Sisällöntuottajana siirry muokkaamaan tekemääsi kurssia.

  2. Valitse näkyvyysasetus “Yksityinen organisaatiolle” ja klikkaa painikkeesta “Määritä käyttöoikeudet”.

Avautuvaan ikkunaan voi lisätä rivejä, joita kutsutaan myös “säännöksi”. Sääntöjä voi olla rajattomasti ja niitä voi yhdistellä. Säännöt mahdollistavat käyttöoikeusjaksojen lisäämisen ryhmien, käyttäjien ja käyttäjäroolien mukaan.

Esimerkki käyttöoikeuksien asetuksesta

Asetetaan kurssi näkyvyys niin, että vain esihenkilöt näkevät kurssin rajoittamattomalla ajanjaksolla ja ryhmät “Ryhmä1” ja “Ryhmä2” näkevät kurssin omilla ajanjaksoillaan.

Sääntö opettajille

  1. Klikkaa “Lisää rivi”

  2. Kirjoita säännön nimeksi esim. “Rajaton näkyvyys esimiehille”

  3. Valitse “Käyttäjäroolit” ja klikkaa kenttää “Valitse käyttäjäroolit”, josta valitse “esimies”.

  4. Jätä “Alku pvm” ja “Loppu pvm” kentät tyhjiksi, koska säännöllä ei ole aikarajoitusta.

Sääntö ryhmille

  1. Klikkaa “Lisää rivi”

  2. Kirjoita säännön nimeksi esim. “Ryhmä1 kesäkuun loppuun”

  3. Valitse “Ryhmät” ja klikkaa kenttää “Valitse ryhmät”, josta valitse (tai kirjoita) “Ryhmä1” ja “Ryhmä2” niin, että molemmat ovat valittuina.

  4. Klikkaa kohdasta “Alku pvm” ja valitse ensimmäinen kurssioikeuden päivä, jonka jälkeen klikkaa kohdasta “Loppu pvm” ja valitse viimeinen päivä jolloin kurssi näkyy ryhmän käyttäjille.

Jos haluat asettaa ryhmille eri käyttöoikeusjaksot, lisää eri rivit (säännöt) eri ryhmille.

Lopuksi paina tallenna-ikonia niin että oikeuksien asetus -ikkuna sulkeutuu ja lopuksi vielä tallenna kurssi.

Käyttöoikeuden poistaminen

Voit poistaa asetetun käyttöoikeus-säännön rivin kohdalta klikkaamalla roskakori-ikonia. Lopuksi paina tallenna-ikonia niin että oikeuksien asetus -ikkuna sulkeutuu ja lopuksi vielä tallenna kurssi.

Mikäli kurssin käyttöoikeuksiin ei ole asetettu sääntöjä vaan ainoastaan valittu asetus “Yksityinen organisaatiolle”, kurssi näkyy rajattomasti organisaation käyttäjille.

Did this answer your question?