Kurssit:

 1. Aggressiivisen asiakkaan kohtaamisen perusteet

 2. Akuutin traumaattisen kriisin perusteet

 3. Alaikäisen päätöskykyyn perustuvat toimintamallit terveydenhuollossa

 4. Alaselkäkipu

 5. Anatomia ja fysiologia

 6. Anestesiologia

 7. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen

 8. Asiakastietolain uudistus

 9. Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet

 10. Elimistön happo-emästasapaino

 11. Elvytys

 12. Ergonomia hoitotyössä

 13. Farmakologia

 14. Geriatria: Ikääntyneiden yleisimmät sairaudet

 15. Haastavan asiakkaan kohtaaminen vammaistyössä

 16. Haavanhoito

 17. Harvinaissairaudet

 18. Hoitotyön etiikka

 19. Hoitotyön kirjaaminen

 20. Hoitotyön teoria

 21. ICF-luokituksen perusteet

 22. Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen kaatumisten ehkäisemiseksi

 23. Ikääntyneen turvallinen kotiutuminen sairaalasta

 24. Ikääntyneet ja alkoholi

 25. Ikääntyneiden lääkehoito

 26. Ikääntyneiden terveyden edistäminen palvelujärjestelmän näkökulmasta

 27. Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

 28. IV- ja nestehoito

 29. Kansantaudit - riskitekijät, hoito ja ennaltaehkäisy

 30. Kanta-palvelut

 31. Keskiraskauden tai kohtukuoleman kokeneen asiakkaan kohtaaminen

 32. Kirjoittamisesta - ohjeita verkkokurssin tekemiseen

 33. Kirurgiset sairaudet ja vammat

 34. Kivunhoidon perusteet

 35. Kivunhoito erityistilanteissa

 36. Klotsapiinihoito

 37. Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen

 38. Kuntoutumista edistävä hoitotyö

 39. Kuule ja muista sotealan ammattilaisille

 40. Käsihygienia

 41. Lasten lääkehoito

 42. Lasten neuropsykiatriset häiriöt ja perheen tukeminen

 43. Lastenpsykiatria

 44. Lastensuojelulain perusteet

 45. Lastentaudit

 46. Lääkeaineryhmät

 47. Lääkehoito

 48. Lääkelaskenta

 49. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen

 50. Mielenterveysasiakkaan kohtaaminen

 51. Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito -perusteet

 52. Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito -syventävä

 53. Mikrobiologia ja immunologia

 54. Moniammatillinen yhteistyö

 55. Monikulttuurisuus hoitotyössä

 56. MS-taudin hoitotyö

 57. Muistisairaan kohtaaminen

 58. Naiset vailla vaihtoehtoja

 59. Naistentaudit

 60. Nielemisvaikeudet ja niistä kärsivän potilaan auttaminen hoitotyössä

 61. Nuorisopsykiatria ja hoitomenetelmät nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

 62. Näyttöön perustuva toiminta

 63. Näyttöön perustuva toiminta -laaja

 64. Oikeudellinen ennakointi

 65. Opiskelu ja oppiminen

 66. Painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

 67. Paloturvallisuus hoitotyössä

 68. Parkinsonin tautia sairastavan hoitotyö

 69. Perioperatiivinen hoitotyö

 70. PKV-lääkehoito

 71. Psykiatriset sairaudet

 72. RAI (erikseen tilattava)

 73. Raskaus ja synnytys

 74. Raskausajan neuvolaseuranta

 75. Ravitsemus ja terveys

 76. Rintasyöpäpotilaan kuntoutus ja kohtaaminen

 77. Rokotukset

 78. Ryhmänohjauksen perusteet muistisairaiden hoito- ja hoivatyössä

 79. Saattohoito

 80. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoito

 81. Sairaanhoitajan ammatti

 82. Sisätaudit

 83. Skholen käyttö opetuksessa

 84. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö

 85. Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa

 86. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys - perusteet

 87. Sosiaalihuolto

 88. Sukupuoli-identiteetin tukeminen

 89. Suppea lääkehoito

 90. Tautioppi

 91. TENS-laite ja sen käyttö

 92. Tietosuoja ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

 93. Tyypin 2 diabeteksen hoitotyö ja hoidon ohjaus

 94. Työhyvinvointi vuorotyössä

 95. Työterveyshuolto

 96. Uniapnea ja CPAP

 97. Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät (AAC)

 98. Vammaispalvelulain perusteet

 99. Vammaistyön perusteet

 100. Varfariinihoito

 101. Verinäytteenotto

 102. Yläkouluikäisten nuorten terveyden edistäminen kouluympäristössä

 103. Ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavan lapsen hoitotyö

Webinaarit:

 1. Hoitotyön RAI -webinaari

 2. Nainen ja alkoholin riskikäyttö -webinaari

 3. Naiset vailla vaihtoehtoja

 4. THL-koulutus: Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen

 5. THL-koulutus: Keskeisten terveystietojen kirjaaminen

 6. THL-koulutus: Pakolaistaustaisten mielenterveyden edistäminen

 7. THL-koulutus: Rakenteisen kirjaamisen tuki sosiaalihuollon asiantuntijoille - perusasiat haltuun

 8. THL: Hoitoonpääsyn kirjaaminen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

 9. THL:n RAI seminaarit: Asiakaslähtöisyys

 10. THL:n RAI-seminaarit: Asiakasohjaus

 11. THL:n RAI-seminaarit: Johtaminen

 12. Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Podcastit:

 1. Fysioterapian taajuudella

 2. Haasta MS

 3. KeuhkoPodcast

 4. Kultaiset hoitajat -podcast

 5. Miekö miepä -podcast

 6. Mikä aivovamma?

 7. Naiset vailla vaihtoehtoja

 8. PsyconCast

 9. Senioripuhetta

 10. Sotecast - hoitotyön urapolkuja

 11. Sotemuotoilu

 12. Tulevaisuuden lääketiedettä

 13. Työnohjaajan tuolissa

 14. ÄLYcast

Muut materiaalit:

 1. HOTUS Näyttövinkit® - Ikääntyneiden hoitotyö

 2. HOTUS Näyttövinkit® - Mielenterveys

 3. HOTUS Näyttövinkit® - Näyttöön perustuva toiminta

 4. HOTUS Näyttövinkit® - Pitkäaikaissairaudet

 5. HOTUS Näyttövinkit® - Terveysalan koulutus ja opiskelijaohjaus

 6. HOTUS Näyttövinkit® - Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

 7. KELA-kanava ICF-koulutukset

 8. Lastensuojelu - työprosessit (Lastensuojelun käsikirja)

 9. Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet ammatillisina käytäntöinä ja kokemuksina

 10. Toimenpidevideot (kooste)


Ota käyttöön Skholen testitunnukset: https://skhole.fi/kokeile

Varaa Skholen esittely: https://skhole.fi/osta

Did this answer your question?