All Collections
UKK
Ohjeet ohjaajille
Lääkelupakokeen järjestäminen ja suorittaminen Skholessa
Lääkelupakokeen järjestäminen ja suorittaminen Skholessa

Ohje lääkelupakokeen järjestämisestä ja suorittamisesta Skholessa

J
Written by Johanna Honkela
Updated over a week ago

Tässä ohjeessa käymme läpi lääkehoidon kokeiden suorittamisen Skholessa.

Lääkelupien teoriaosaamisen varmistavat koetapahtumat tulee aina suorittaa valvotuissa olosuhteissa. Lääkeluvat ovat aina organisaatiokohtaiset ja organisaatioiden omalla vastuulla, joten ohjeesta voidaan tehdä poikkeamia vastaamaan organisaation omia käytäntöjä. Lääkeluvat tulee uusia vähintään viiden vuoden välein, jolloin osaaminen tulee osoittaa teoriakokein ja tarvittaessa näytöin. Skholen palvelussa käyttäjillä on jatkuva pääsy lääkehoidon koulutusmateriaaliin, joten lääkehoitoa toteuttavien ammattihenkilöiden on mahdollista vapaasti kerrata osaamistaan ja organisaatiolla on mahdollisuus järjestää kokeita useamminkin kuin viiden vuoden välein (esimerkiksi kolmen vuoden välein).

Lääkelupien edellyttämät lääkehoidon eri osiot riippuvat toteutetusta lääkehoidosta ja näiden suhteen tiedon tulisi löytyä lääkehoitoa toteuttavan yksikön lääkehoitosuunnitelmasta.

Kokeiden suorittamiseksi esihenkilö luo Skholen palveluun ensin tehtävät eli koe-tapahtumat. Ohjeen tehtävän luomiseen löydät täältä.

Lääkelupakokeen kohdalla tulee tehtävää luotaessa ehdottomasti muistaa käyttää Koe koodilla -valintaa. Tällöin palvelu luo kokeelle koodin, mikä varmistaa kokeen suorittamisen valvotuissa olosuhteissa. Skholen suositus lääkelupiin liittyvien kokeiden uudelleenyrityskerroista on 1, eli kokeeseen valmistautunut henkilö voi yhteensä kahdesti yrittää koetta yhdellä tenttikerralla.

Kokeen valvoja ja sen suorittajat sopivat milloin koe pidetään. Kun lääkehoitoa toteuttava ammattihenkilö tulee suorittamaan koetta, valvojan tulee ensin varmistaa, että käyttäjä on kirjautunut palveluun omalla käyttäjätunnuksellaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos koe suoritetaan yhteiskäytössä olevalla tietokoneella. Kun kokeen suorittaja on kirjautunut omalla käyttäjätunnuksellaan palveluun, valvoja antaa tai syöttää koe-koodin Tehtävät-sivulla, Syötä tehtävä -painikkeen avaamassa ikkunassa. Koodin syöttämisen jälkeen suorittaja pääsee aloittamaan kokeen.

Mikäli kokeen suorittaja ei läpäise koetta uudelleenyrityskertojen puitteissa, koe lukittuu.

Skholen palvelussa kokeen lukituksen voi avata esihenkilön hallintaoikeuksilla milloin tahansa. Kokeen lukituttua kokeen valvoja ja suorittaja sopivat milloin suorittaja tulee uudelleen yrittämään kokeen läpäisyä. Kokeen lukitus avataan Tehtävät-sivulta, Ryhmän tehtävät -välilehdeltä ko. kokeen riviltä Tulokset-painiketta klikkaamalla. Avautuvassa ruudussa on näkymä kunkin kokeen suorittajan edelliseen yrityskertaan, ja mikäli koe on lukittunut, Avaa lukitus -painike. Lukituksen avaamisen jälkeen koe on heti uudelleen tehtävissä, joten lukitus tulee avata vasta kun suorittaja tulee paikan päälle uuteen suorituskertaan, ettei koetta epähuomiossa tehdä esim. kotona.

Did this answer your question?